Ökade elnätsavgifter beror på politiska beslut efter 2014

Nätavgifter har funnits tidigare också. De kraftigt ökade nätavgifterna beror helt och hållet på den intermittenta kraften, t ex vindkraften och solkraften. Då vind- och solkraft i sig inte håller med svängmassa och dessutom är utspridda på många hundra och tusen platser, behöver elnätet dels byggas ut och dels stärkas upp på olika sätt. Detta är dyrt, mycket dyrt.

I Tyskland är problemet med höga nätavgifter ännu större. Det totala elpriset i Tyskland är ungefär tre ggr högre jämfört med vårt i Sverige ännu förhållandevis låga elpris. Anledningen till tyskarnas höga elpriser är deras stängning av kärnkraften samtidigt som man bygger ut vindkraften oerhört. Samtidigt som detta pågår har man insett att det inte går att ersätta kärnkraft med vindkraft utan man bygger nya fossila kol- och gaskraftverk också i Tyskland. Tvärtemot Parisavtalet.

Det är alltså inte elbolagen och nätbolagen vi ska skälla på om nätavgifterna höjs. De behöver höjas för att de ska kunna säkra en säker och hållbar elleverans utan (ström)avbrott. Det är politiska beslut fattade efter 2014 som medför att elnätsavgifterna höjs. Det är för mig en gåta att ett litet parti i Riksdagen har fått ha ett så stort inflytande på energipolitiken och energikommissionens rapport SOU 2017:2.

En säker och hållbar tillgång till klimatneutral el har varit Sveriges signum sedan slutet av 80-talet. El och energi är en fundamental byggsten i dagens samhälle. Allt vi gör är beroende av elektricitet och annan energi, t ex uppvärmning och kylning. Begränsas denna byggsten riskeras samhällsbygget och vitala funktioner slutar att fungera eller börjar att halta betänkligt. Ett exempel är livsuppehållande maskiner på våra sjukhus. Ett annat är industriproduktionen. Vi kan inte längre ta tillgången till elektricitet för givet med en ännu mera utökad andel, av den totala installerade effekten, intermittent (vind och sol) kraft.

I slutändan är det elkonsumenterna, dvs svenska folket, företag och myndigheter som får betala elnotan.

Det är dags att inse att en optimal energimix består av

– max 10-15 % intermittent klimatneutral kraft (vind, sol etc)
– minst 85-90 % klimatneutral baskraft (vattenkraft, kärnkraft)

En högre andel än 10-15 % intermittent kraft äventyrar stabiliteten i elsystemet. Det äventyrar också en säker tillgång till klimatneutral elektricitet när vi behöver den!

I slutändan kan det, om vi inte stoppar utbyggnaden av intermittent kraft, äventyra hela vårt samhälle som vi känner det! Vi har i princip i Sverige nått taket för utbyggnad av vindkraft!

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and System Safety
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s