Elprisökningen etc

Elprisökningen beror inte på att sol, vind och vatten inte räcker till. Elprisökningen beror på dels ett ökat elbehov och dels på att man bygger om elnäten för att klara en ökad andel vind och sol i elproduktionen.

Det finns ett tak för hur mycket av den totala installerade effekten i det svenska elsystemet som kan bestå av variabel, dvs icke-planerbar väderberoende kraft. Vi är i princip där nu. Max 10-15 % av den totala installerade effekten kan vara väderberoende. Vi behöver alltså ca 85-90 % planerbar kraft, som vi får från vattenkraft, kärnkraft och en mindre del biokraft. (Biokraften kan bara byggas ut lite till pga att en massiv utbyggnad av den skulle innebära logistiska transportproblem. Mycket biokraft skulle medföra tusentals extra långtradartransporter av pellets etc på våra vägar och inte bidra positivt till klimatet i dagsläget.)

En tumregel är att det behövs 90 % backupeffekt från baskraft per varje MW installerad vind- eller solkraft.

Vi vill inte ha fossila källor (gas, olja och kol) och då återstår främst vattenkraft och kärnkraft.

Kärnkraft i form av Gen IV (generation 4 kärnkraft), där man återanvänder kärnbränslet om och om igen är förnybar i ett tidsperspektiv av några tusen år i Sverige utan att behöva bryta nytt uran!

Det handlar inte om kärnkraft eller inte kärnkraft i första hand utan det handlar om hur vi i Sverige i framtiden kan få en trygg, hållbar och leveranssäker el. Där vi inte riskerar att livsuppehållande maskiner på sjukhusen plötsligt stoppar pga blackout i elsystemet pga att det t ex inte blåser. Där vi inte riskerar vår uppvärmning under kalla vinterdagar och där industriproduktionen inte stoppar pga blackout i elsystemet. Etc etc. Kort och gott behöver vi tillgodose effektbehovet i varje tidssteg, dvs varje timme, minut och framför allt i varje sekund!

Gotland har stoppat utbyggnaden av vindkraft och solkraft då denna annars riskerar medföra blackout i elsystemet pga överproduktion när det t ex blåser. Då man anser det är för dyrt att byta ut elkabeln mellan Gotland och fastlandet.

Öland drabbades av totalt strömavbrott innan semestern pga överproduktion av vindkraft. Vindkraft går nämligen inte att reglera. Antingen är det inget alls eller fullt blås (!).

Det oljeeldade Karlshamnsverket tvingades starta i augusti pga att effekten inte räckte till. Elsystemet är, med allt färre kärnkraftverk i drift (åtta ny mot tio reaktorer för ett par år sedan), extra känsligt inte bara för störningar utan även för planerade driftavbrott under sommarhalvåret. År 2019/2020 planeras endast sex reaktorer vara kvar i drift. Karlshamnsverket riskerar då behöva vara i drift större delen av året.

När elbilarna väl börjar öka i antal kommer elbehovet att öka kraftigt. Vissa pratar om minst 20 % högre elbehov i framtiden, speciellt som också befolkningen ökar i antal. Ett räkneexempel: 3 miljoner elbilar i en framtid kommer att ensamma varje dag kräva ca 1200 vindkraftverk eller ca två normalstora kärnkraftverk. Varje dygn, året om. För laddning av batterierna. Du vill väl inte komma ut till din bil på morgonen, det har varit strömavbrott pga att det varit vindstilla och upptäcka att din bil bara kan köras i en mil pga att batteriet ej har laddats upp?

En optimal klimatneutral energimix i Sverige torde bestå av ca 45 % vattenkraft, 40 % kärnkraft, ca 10 % väderberoende kraft (främst vind och sol) och resten värmekraft (biobränsle etc).

FN’s klimatpanel fördrar kärnkraft som en av grundbultarna för att nå Parisavtalets klimatmål.

I Tyskland ersätter man idag kärnkraften med kolkraft och gaskraft. Det pratas inte högt om det dock. Tyskarna har insett att det finns ett tak för väderberoende kraft. Man har också byggt om elnäten i Tyskland. Elpriset i Tyskland är ca 3 ggr högre än i Sverige. De senaste tre åren har det tyska elpriset ökar med nästan 50 %.

För övrigt har vi ganska låga elpriser i Sverige ändå. Både vattenkraften och kärnkraften går minst jämt upp eller t o m med vinst om dagens elpriser inte sjunker. Vindkraften går trots högre elpriser fortfarande med förlust, även om subventionerna på ca 18 öre/kWh har räknats av.

Det kommer att hända här i Sverige också om vi inte inser fakta och tar till oss fakta…

(Sen kan jag tycka att Björklund formulerat sig lite knöligt men så är han liksom övriga i regering och riksdag inga energiexperter, tyvärr. Man låter ideologier styra allt för mycket!)

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s