Fossilfri energianvändning

El är komplicerat men inte mer komplicerat än att vi i Sverige haft en i det närmaste fossilfri, dvs klimatneutral, elproduktion sedan slutet av 80-talet. För att vi har de stabila vatten- och kärnkraftverken och max ca 15 % väderberoende kraft i vårt elsystem. Detta är på väg att ändras nu med ytterligare utbyggnad av vindkraften och nedläggningen av fler kärnkraftverk. Redan nu är endast åtta kärnkraftverk i drift och om ca 2 år kommer endast sex kärnkraftverk vara i drift. Redan nu har utsläppen av växthusgaser ökar med 2 % i Sverige de senaste två åren. Varför? Jo, när det inte blåser behöver effektbehovet ersättas och om det inte finns klimatneutral el att tillgå hämtar man el från fossila källor. Karlshamnsverket startades för någon vecka sedan, dvs i slutet av augusti! Det är sommar i Sverige och man behövde starta ett fossilt kraftverk pga minskad tillgång till el från kärnkraft samtidigt som det inte blåste något…

Nuvarande utveckling i Sverige riskerar att leda till att utsläppen av fossila växthusgaser ökar. Det går inte att ersätta bas- eller reglerkraft med väderberoende kraft. Den väderberoende kraften är alltid endast ett viktigt komplement till bas- och reglerkraften. En optimal mix torde vara ett förhållande där ca 85 % av den installerade effekten kommer från klimatneutral bas-och reglerkraft och ca 15 % av den totala installerade effekten kommer från väderberoende kraft.

En högre andel väderberoende kraft än 15 % i elsystemet riskerar att inte uppfylla effektbehovet vid varje tidpunkt och elsystemet blir instabilt. Sannolikheten för en blackout, dvs strömavbrott, ökar betydligt med stora konsekvenser som följd; t ex för livsuppehållande maskiner på sjukhusen och uppvärmning av bostäder en kall vinter.

Den största tjänsten vi kan göra ett svenskt elnät är att bibehålla alla de åtta kvarvarande kärnkraftverken tillsammans med vattenkraften och vindkraften som det är idag. Att stänga ytterligare två kärnkraftverk till (Ringhals 1 och 2) de närmaste 2-3 åren kan både negativt påverka stabiliteten i det svenska elnätet samtidigt som det är mycket troligt att Sveriges nettobidrag till utsläpp av växthusgaser pga elproduktion ökar från en nivå på nästan noll till en lite högre nivå, om än fortfarande mycket låg jämfört med t ex Tyskland eller Polen.

Vi har fel fokus i Sverige idag! Fokus borde vara att bibehålla ett system för produktion av elektricitet som omvärlden hittills sett som ett föredöme. Detta är tack vare den extremt stora andelen klimatneutral kraft i det svenska elsystemet i en optimal mix, dvs ca 85-90 % vattenkraft/kärnkraft och ca 10-15 % väderberoende kraft (främst vindkraft). En minskning av andelen kärnkraft kan till en mindre del ersättas av biokraft. Biokraft kräver dock omfattande logistiska lösningar och skulle motverka sitt syfte (ökade transporter av pellets och annat bränsle skulle medföra ökade utsläpp av växthusgaser).

Samtidigt som fokus läggs på att bibehålla så mycket som möjligt av nuvarande system för elproduktion borde man satsa rejält på en fossilfri fordonsflotta. För att skapa medel till denna satsning skulle mitt förslag vara att skrota elcertifikaten helt. Låt de pengarna gå rakt in till forskningen på fossilfri fordonsflotta istället inklusive forskning på batterier och bränsleceller/vätgas.

Då tar vi tillvara på ett redan effektivt och säkert system för elproduktion i Sverige samtidigt som vi satsar på innovation av fordonsflottan mot en fossilfri sådan. Chansen att Sverige om några årtionden blir det första fossilfria landet inkluderat elproduktion och fordonsflotta ökar betydligt! Dvs visionen om ett fossilfritt, dvs klimatneutralt, Sverige kan då bli en verklighet!

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s