Första fossilfria landet i världen

Trots att kärnkraften är klimatneutral och trots att FN’s klimatpanel IPCC anger i sin utredning att kärnkraften är en av grundbultarna för att nå klimatmålen i Parisavtalet så fortsätter kärnkraftsmotståndarna att samtidigt som de säger att Sverige ska vara det första fossilfria landet i världen, att vilja stänga ned kärnkraften.

Detta är en utopi. Det går inte att ersätta den klimatneutrala kärnkraften med den likaledes klimatneutrala vind- eller solkraften. Då både vindkraft och solkraft är väderberoende. De är rena och klimatneutrala men helt beroende av att det blåser eller är ljust ute. Det går inte att skapa en leveranssäkerhet med mycket vindkraft och solkraft i elsystemet.

Max ca 15 % (10-20 %) av ett elsystem kan bestå av väderberoende kraft i installerad effekt. Resterande mängd installerad effekt behöver bestå av 85 % bas- och reglerkraft för att åstadkomma ett leveranssäkert och frekvensstabilt elnät.

Väderberoende kraft är vindkraft, solkraft, vågkraft.

Bas- och reglerkraft är vattenkraft, kärnkraft, biokraft, kolkraft, oljekraft och gaskraft.

Kol, olja och gas vill vi inte ha, de är fossila, då de eldar på klimatet. Återstår då kärnkraft, vattenkraft och biokraft.

Biokraft är klimatneutralt i ett perspektiv av minst 50 år, men sett ur endast ett kort tidsperspektiv är biokraften inte klimatneutral, då en ökning av biokraften initialt skulle ge en ökning av utsläppen av växthusgaser.

Det finns ett problem till med biokraft och det är ett logistiskt problem. Säg att man skulle ha 30 % biokraft för elproduktion. Det skulle innebära massvis med lastbilar varje dag för att transportera biobränslet till anläggningarna…

Återstår kärnkraft och vattenkraft som klimatneutrala alternativ för bas- och reglerkraft. Man använder främst vattenkraften som både bas- och reglerkraft och kärnkraften främst som baskraft. Det går att reglera med kärnkraft också men man undviker det. Bl a är det dyrare att reglerera med kärnkraft (har med bränsleekonomi och predikterad bränsleutbränning, som sätter driftgränser som vi sitter och räknar på, att göra bl a) men framför allt är det lättare att reglera med vattenkraften och i ett land som Sverige med en optimal mix av vattenkraft och kärnkraft så väljer man självklart att reglera med vattenkraften.

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion sedan slutet av 80-talet. Samtidigt som motståndarna till kärnkraft vurmar om klimatet så vill man stänga ned kärnkraften, som är en av grundbultarna för en fossilfri och klimatvänlig framtid. Sveriges utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har ökat med två procent de senaste två åren, främst beroende på en kärnkraftsfientlig politik, där två svenska kärnkraftverk har stängts ned sedan 2014 och ytterligare två stängs senast år 2020. Det kommer efter 2020 endast vara sex kärnkraftverk i drift i Sverige.

Sverige är inte längre ett föredöme i världen, det går på fel håll när utsläppen av växthusgaser ökar på grund av okunskap och ovilja hos kärnkraftsmotståndarna att vilja befinna sig under samma tak som kärnkraftsförespråkare vid konferenser med mera. Där man belyser för- och nackdelar med samtliga energikällor på ett vetenskapligt och sakligt sätt. Där man också kan få en förståelse för hur ett elsystem behöver vara uppbyggt med fungerande systemtjänster såsom t ex svängmassa i systemet. Ett elsystems svängmassa skapar (frekvens)stabilitet så att leveranserna av elektricitet säkras upp i varje tidssteg.

Jag har själv varit i både Riksdagen och i Almedalen och hållit seminarier, liksom att jag hållit i energikonferenser här hemma i Västerås. Jag önskar att fler från kärnkraftsmotståndarsidan hade varit med. Helst ett 50/50 förhållande där vi tillsammans lyssnar på samma information samtidigt under samma tak. Där informationen är vetenskapligt belagd och sakligt framförd. Där diskussionen är befriad från osakligt tyckande och ideologier och istället är inriktad på planetens bästa inkluderat en fossilfri framtid.

I ett land som Sverige skulle detta innebära att fokus helt borde ha legat på att göra fordonsflottan fossilfri. Tyvärr har det inte varit så fast elproduktionen sedan slutet av 80-talet i det närmaste varit och är fossilfri… En stor bov i detta är elcertifikaten, som bör avskaffas om Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken för en fossilfri framtid!

 
Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s