Hur når vi Parisavtalets klimatmål?

För att nå parisavtalets klimatmål krävs följande:

– satsa på klimatneutral energi såsom vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft och biokraft

– denna satsning ska vara bred och innehåller en betydande del kärnkraft för att väga upp balansen mellan planerbar energi (vattenkraft, biokraft och kärnkraft) mot ej planerbar energi (vindkraft och solkraft)

– eliminera fossil eldning, dvs kol, olja och gas

Ovanstående är också i linje med FN’s klimatpanel, IPCC, som också är en neutral auktoritet som företräder hela världen.

Förhållandet mellan installerad effekt planerbar energi (bas- och reglerkraft) och installerad effekt ej planerbar energi (väderberoende kraft) bör vara minst 85 % bas- och reglerkraft och max 15 % väderberoende kraft. Annars riskerar stamnätet instabilitet och blackout med oönskade konsekvenser för samhället.

Nyliberalismen, som påstås i vissa sammanhang, i sig utgör inget hot. Även inom ramarna för den kan vi åstadkomma en värld fri från både fossil produktion av elektricitet och till slut även att fordonen drivs på el eller vätgas. Men ett ökat antal eldrivna fordon kommer på sikt kräva en ökad produktion av elektricitet för laddning av t ex elbilarna. Exemplet tre miljoner elbilar i Sverige skulle kräva ensamma två kärnkraftverk eller 1200 vindkraftverk, varje dag enbart för laddningen. Samtidigt ska resten av samhället försörjas med elektricitet som idag. Sjukhusens livsuppehållande maskiner, industrin, uppvärmning, belysning, laddning av laptops och mobiler, hemmets prylar såsom tvättmaskiner, kylskåp och spisar etc etc

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Visst är en härdsmälta farlig men…

En härdsmälta är farlig! En härdsmälta kan också med dagens teknik och säkerhetsskyddande barriärer dock isoleras så pass att konsekvenserna av den stannar i reaktorn. Vi kan alltså skydda oss mot härdsmältan.

En brusten vattendamm eller utsläpp från kol och olja kan vi inte skydda oss emot. Avfallet från kärnkraft kan vi isolera medan avfallet från fossil eldning flyger runt fritt i luften och orsakar sjukdomar (NO-föreningarna) och global uppvärmning (CO2).

En ökning av fossil eldning blir konsekvensen om kärnkraften avvecklas. Väderberoende, dvs vindkraft, solkraft och vågkraft, kraft kan endast utgöra ca 10-15 % av total installerad effekt i ett elsystem (t ex det svenska el- och stamnätet). En högre andel installerad väderberoende effekt skapar instabilitet och riskerar blackout i nätet. En blackout i elnätet kan få förödande konsekvenser inom t ex sjukvården. Även allvarliga ekonomiska konsekvenser hos producerande industriföretag kan bli fallet vid en osäker elförsörjning, eller så flyttar företagen ut från Sverige till länder med stabil elförsörjning.

Under de senaste två åren har Sveriges utsläpp från fossil eldning ökat med ca 2 %. Beroende på att vi idag har mindre installerad kärnkraftseffekt i elsystemet. Sverige har annars sedan slutet av 1980-talet haft en i det närmaste fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften, som båda är så kallade baskrafter, dvs producerar kontinuerligt planerbar elektricitet i vilka väder som helst. Båda är baskrafter och främst vattenkraften används också för att reglera.

Med Gen IV kärnkraft kommer vi att kunna återanvända kärnavfallet i flera tusen år i Sverige utan att behöva bryta nytt uran. Den slutliga volymen avfall från Gen IV kärnkraft är dessutom betydligt mindre än volymen av dagens avfall samt att avfall från en Gen IV reaktor endast behöver lagras i max 1000 år. Dagens avfall behöver lagras i 100 000 år.

Vi gör alltså en tjänst för kommande generationer genom att dra igång med Gen IV kärnkraft. Vi gör också klimatet och miljön en tjänst genom att satsa på Gen IV kärnkraft worldwide. Kärnkraften är klimatneutral samtidigt som den producerar elektricitet kontinuerligt i alla väder!

FN’s klimatpanel IPCC, som får betraktas som oberoende och neutral, har i sin rapport för något år sedan slagit fast att ska vi motverka den globala uppvärmningen och nå målen i Parisavtalet behöver vi bygga ny kärnkraft över hela världen.

Man kan säga att Gen IV kärnkraft, eller rättare sagt dagens kärnavfall, är en förnybar energikälla sett ur perspektivet några tusen år!
Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com