Varför elbilar är bra oavsett klimathotet!

Man behöver se elbilen och andra elfordon vs fossildrivna fordon ur två aspekter, dvs å ena sidan ur koldioxid- och därmed klimatproblematiken och å andra sidan utsläppen av kväveoxider och andra luftföroreningar i städerna. Elbilen blir endast till nytta ur klimatsynvinkel om elen hämtas från fossilfria energikällor, dvs klimatneutrala, dvs vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft med flera. Detta gäller förstås både vid själva tillverkningen av fordon och batterier, samt inte minst när elfordonens batterier ska laddas.

Elfordonen blir däremot alltid till nytta för att reducera utsläppen av luftföroreningar i t ex städerna. Det betyder att, om klimatförändringarna (mot förmodan) mest skulle vara naturligt betingade, att elfordonen alltid förbättrar miljön och att det är önskvärt ändå att få bort den fossila energianvändningen!

Ska elfordonen göra fullständig nytta, dvs även vara till gagn för klimatet krävs att världen ersätter dagens fossila elproduktion med fossilfri klimatneutral elproduktion. Idag härstammar elproduktionen i världen från ca 70 % fossil eldning och resten, ca 30 %, från klimatneutral produktion.

Vi behöver ca 80-85 % klimatneutral baskraft, dvs vattenkraft och kärnkraft samt en mindre del biokraft (mycket biokraft medför logistiska problem). FN’s klimatpanel, IPCC, rekommenderar att man satsar brett på utbyggnad av kärnkraft, vattenkraft samt väderberoende kraft (vin och sol). Räknat på mängden installerad effekt torde förhållandet behöva vara 80-85 % vattenkraft, kärnkraft och biokraft och ca 15-20 % värdeberoende kraft, främst sol och vind. En större andel väderberoende kraft är alltför osäkert och skulle medföra blackout i elsystemet med allvarliga konsekvenser till följd. Vi behöver i varje tidpunkt möta effektbehovet! Det blåser ju inte alltid och solen skiner inte alltid samt att här uppe i norr har vi mörker i större eller mindre grad halva året. Väderberoende kraft går ej att reglera och nyligen släcktes Öland ned pga att ett vindkraftverk producerade för mycket energi…

Elfordonen behövs men tänk på var man tar elektriciteten från när man tillverkar fordonen och laddar batterierna. I Indien har man kraftiga subventioner på elbilar vilket gör att folk köper dem. Men då Indiens elsystem är instabilt har många en dieselgenerator på bakgården. Denna dieselgenerator använder man för att ladda sina elbilar. Vad vinner man då för klimatet? Det enda man vinner är att man då har köpt en bil jättebilligt pga subventionerna på elbilar.

Till sist, Sverige har redan en stabil, fossilfri, dvs klimatneutral, produktion av elektricitet i en tämligen optimal mix av kärnkraft, vattenkraft och väderberoende kraft. Ca 85-90 % av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft medan väderberoende kraft och värmekraft (t ex biokraft) står för resten.

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power
Dilot Energy & Analysis AB

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s