Klimatmålen kräver kärnkraft!

Det handlar egentligen inte om att vara för eller emot vindkraft eller solkraft eller för eller mot kärnkraft. Det borde handla om klimatneutral energi versus fossil energi. Man kan inte ersätta baskraft med väderberoende kraft hur som helst om man samtidigt vill ha både svängmassa och ett stabilt elnät, samt att vid varje tidpunkt, varje sekund klara effekttopparna sommar som vinter.

Balansen, räknat i installerad effekt, mellan klimatneutral baskraft (vattenkraft, kärnkraft, biokraft) och klimatneutral väderberoende kraft (vindkraft, solkraft, vågkraft) torde i Sverige ligga på ca 85 % klimatneutral baskraft och ca 15 % klimatneutral väderberoende kraft.

Denna mix torde vara optimal och där är vi redan idag i Sverige. Vad man gör med subventioner är att snedvrida marknaden. Vi ska ändå komma ihåg att landbaserad vindkraft kostar ca 60 öre/kWh att producera medan befintlig kärnkraft kostar ca 22 öre per producerad kWh. Subventionerna för vindkraften ligger på ca 18 öre per kWh. Alltså, vindkraften är ändå dubbelt så dyr som kärnkraften.

Däremot räknar man med att nyproducerad kärnkraft (nya reaktorer) kommer upp i en kostnad som ligger på ungefär samma nivå på vindkraften.

Både vindkraften och kärnkraften behövs! Som sagt i början vi ska inte sätta klimatneutrala enertgikällor mot varandra, vi ska istället sätta klimatneutrala källor mot fossila källor om vi vill rädda klimatet. Klimatmålen kräver kärnkraft! Detta har också FN’s klimatpanel IPCC fastslagit i sin rapport! Är det någon källa som alla, oavsett partitillhörighet eller ideologi, kan lita på så är det IPCC!

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften! Det går inte att ersätta klimatneutral baskraft med klimatneutral väderberoende kraft. Smarta energilösningar kan inte få vinden att blåsa när det är vindstilla!

Vi behöver mixen av energikällor som den är idag i Sverige. Om fler reaktorer stängs ned kommer det få allvarliga följder för Sveriges elförsörjning med system blackout som följd! Tänk på konsekvenserna om livsuppehållande maskiner på sjukhusen om de plötsligt skulle slås ut eller om industrins produktionslinor skulle börja drabbas av mer frekventa störningar. Vilka dessa konsekvenser är är lätt att räkna ut!

Det är inte bara att sätta kontakten i väggen! Eller, typ, tro att man inte drabbas bara att man skulle råka bo i en lägenhet mitt i stan som någon i vimlet trodde. Det handlar om att föra ut kunskap och information hur ett stabilt elnät också förblir stabilt i framtiden!

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy
Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s