Hur ska Sverige uppfylla sin nya klimatlag?

Om vi ska följa klimatlagen, som ska träda ikraft 2018, behöver vi satsa brett på alla klimatneutrala energislag. Man ska komma ihåg att Sverige sedan slutet av 80-talet haft en i det närmaste fossilfri elproduktion. En ökad andel variabel väderberoende kraft i energisystemet samtidigt som delar av baskraften (läs kärnkraften) stängs ned pga nuvarande politik medför att Sveriges koldioxidekvivalent ökar.

Den har ökat ca 2 % de senaste åren. Man har behövt nyttja vår lagstadgade fossila reservkraft och importera kolkraftsel från kontinenten/Danmark. Efter 2019 kommer Sverige endast ha sex kärnkraftverk i drift och det kommer att ÖKA Sveriges koldioxidekvivalent, dvs Sveriges nettoutsläpp av koldioxid kommer att öka ännu mera. Pga att man behöver täcka upp den variabla elproduktionen (från vind, sol etc) med importerad kolkraftsel.

FN’s klimatpanel IPCC, som får betraktas som en oberoende och opolitisk aktör, har slagit fast att ska vi nå klimatmålen från Parisavtalet behöver vi satsa brett på alla klimatneutrala energislag. Dvs vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft etc.

Sverige hade, tillsammans med Frankrike, världens bästa förutsättningar för detta. För vår egen inhemska elproduktion var vi tidigare, före 2014, i princip helt klimatneutrala med en optimal mix av framför allt vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Vi hade ett energisystem för elproduktion som var helt i balans och kunde ta hand om effekttopparna i varje sekund. (Kan vi inte ta hand om effekttopparna riskeras ”system blackout”, dvs mer eller mindre omfattande strömavbrott.)

Man ska komma ihåg att en variabel väderberoende energikälla, t ex vindkraft eller solkraft, aldrig kan ersätta vattenkraft eller kärnkraft (eller för den delen fossil kraft). Väderberoende kraft behöver täckas upp varje dag, varje timme, varje minut och varje sekund med regler- och baskraft. Slutar det t ex att blåsa behöver elektricitet tas från annat håll, dvs från vattenkraft eller kärnkraft. Annars förloras stabiliteten i elsystemet, som därför slås ut!

Sverige ligger ju långt uppe i norr. Golfströmmen har vi att tacka vårt ändå förhållandevis varma klimat på somrarna och i södra Sverige inte alltför kalla vintrar. Men Sverige behöver sin energi och elektricitet. Vi behöver hållbar och säker leverans av klimatneutral energi. En iskall vinterdag är det bara vattenkraften och kärnkraften som kan ge oss den elektricitet vi behöver! Fram till ungefär 2014 var Sverige i princip oberoende av import av el. Det är vi inte längre, ibland exporterar vi en del men vi importerar också el, speciellt när det är kallt ute. När det är kallt ute blåser det inte…

Alla klimatneutrala energikällor behövs. Vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft. Dessa källor delas in i två kategorier, dvs bas- och reglerkraft respektive variabel (väderberoende) kraft. Om den totala elproduktionen i Sverige är 100 % så torde det behövas minst 80-90 % effektkapacitet från bas- och reglerkraft och 10-20 % effektkapacitet från väderberoende kraft. Dvs förhållandet mellan baskraft/väderberoende behöver ha en kvot som ligger mellan 4 och 9.

Ska vi bli kvitt fossilberoendet, ska vi få fordonsflottan att någon gång i framtiden bli helt fossilfri, behöver vi all tillgänglig klimatneutral energi- och elproduktion vi har att tillgå. Vi behöver vindkraften. Vi behöver kärnkraften. Vi behöver vattenkraften. Vi behöver solkraften. Vi behöver vågkraften. Vi behöver ”bara” förstå att bibehålla ett förhållande mellan 4 och 9 för kvoten ”effektkapacitet baskraft” dividerat med ”effektkapacitet väderberoende kraft”! Efter 2019 har vi bara sex kärnkraftverk kvar – klarar vi vårt elbehov då samtidigt som vi ska uppfylla, dvs inte bryta mot, klimatlagen?

Torsten Dilot, Senior Specialist Safety Analysis, Manager Energy
Founder and CEO Dilot Energy & Analysis AB

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s