Marknadsdesign elmarknaden – Inledande betraktelse

Vi har å ena sidan kostnader hos varje kraftslag som på något sätt behöver bäras upp. Å andra sidan har vi ett jordklot och klimat som ska räddas. Å tredje sidan behöver vi leveranssäkerhet.

Intressenterna kan lite förenklat delas in i fyra huvudintressenter, dvs elproducenter, elnätsägare, staten och konsumenterna. Väsentligt för de allra flesta är idag att energi och elektricitet är klimatneutralt producerad. Av stor vikt är också att både elproducenter och elnätsägare kan bära sin verksamhet, dvs att producera respektive transportera elektricitet. Priset som elkonsumenterna får betala per förbrukad kWh beror av tillgången till elektricitet. Överskott på elektricitet leder till lägre priser medan underskott leder till högre priser. Detta hade fungerat i en ideal värld där marknadskrafterna fått reglera marknaden. Varje klimatneutralt energislag hade konkurrerat på lika villkor. Energi och elektricitet är en fundamental stöttepelare i dagens hypermoderna samhälle och ses som en självklarhet. Därför behövs både en kontroll och någon form av reglering. T ex kan beslut tas att inom en viss period får inga nya kraftverk anläggas då energibehovet bedöms vara uppfyllt t ex 15 år framåt. Däremot behöver en långsiktig plan finnas för nybyggnationer av kraftverk så att tillgången till energi och elektricitet bibehålls i det långa loppet.

I Sverige idag har vissa energislag byggts ut i snabb takt med hjälp av subventioner och elcertifikat. Dessa påverkar elmarknaden negativt då den inte längre fungerar självreglerande och rättvist. Det är t o m så att subventionerade energislag, även med subventioner, generellt har en betydligt högre kostnad per producerad kWh än de klimatneutrala bas- och reglerkrafterna som tillgodosett Sveriges energi- och elbehov tills nu från ca mitten av 80-talet.

Detta innebär att Sverige har ett överskott på elektricitet när det blåser och går jämt upp när det inte blåser en normalvarm dag. Under vintern när det inte blåser och är kallt räcker inte den inhemska elproduktionen till utan Sverige behöver importera fossil elkraft från grannländerna. Sveriges oberoende av elektricitet är hotat om vi inte skapar oss en möjlighet att bevara den optimala mix av klimatneutrala energikällor som vi har idag!

Konsekvens:

El och övrig energi måste få kosta för att rädda klimatet. Vi behöver klimatneutral baskraft för leveranssäkerheten och bibehållande av vårt (Sverige) oberoende för produktion av elektricitet.

För att stötta både elproducenter och elnätsägare behöver vi därför en ny marknadsdesign. Elmarknaden kanske behöver återregleras. Regler för såväl väderberoende energiproduktion som för produktion via klimatneutral baskraft behöver sättas upp. Man borde på basis av senaste årens elförbrukning hyfsat kunna förutse minsta nödvändiga effektbehov. Vi kanske behöver göra som OPEC tidvis har gjort med oljeproduktionen, i vårt strypa elproduktionen för att inte överproducera och därmed hålla uppe elpriset så att elproducenterna kan bära sin egen verksamhet. Elcertifikaten bör ersättas med något annat.

Ska vi nå klimatmålen, kan man också tänka sig styrmedel (t ex subventioner) för all klimatneutral el- och övrig energiproduktion och/eller straffskatter på fossil produktion. Egentligen ganska enkelt! Viktigt är att alla klimatneutrala energikällor får samma stöd. Då kan vi också få en fungerande klimatneutral energimarknad och få en långsiktighet som är nödvändig för energi- och elbolagen. Samhället och dess invånare är enormt beroende av att det finns både energi i form av uppvärmning/kylning, energi i form av elektricitet för nästan allt, t ex mobiler och laptops, samt energi i form av bränsle för alla slags fordon.

Torsten Dilot, Specialist Energy, Dilot Energy & Analysis AB

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s