Optimering av den framtida mixen av klimatneutrala energikällor

Egentligen kan man fundera på följande tre saker när det gäller energi:

(i) Energi är en absolut nödvändighet i dagens samhälle och värld. Med den kunskap vi har idag om klimathotet krävs det att man i alla länder ASAP eliminerar fossil energiproduktion inkl användande av fossila bränslen i bilar, lastbilar, bussar etc (sen har vi flyg och fartyg också och i åtminstone fartygen skulle man kunna ersätta fossila bränslen med en liten Gen IV reaktor; väl beprövad teknik i atomubåtar sedan 60-talet).

(ii) Staten bör vara inblandad åtminstone när det gäller storskalig energiproduktion och garantera en säker tillgång till klimatneutral baskraft.

(iii) Hur ser ett optimerat energisystem ut? Ett system där vi har en mix av klimatneutrala energikällor, såväl baskraft som väderberoende kraft. Hur ska förhållandet mellan installerad effekt för baskraft och installerad effekt för väderberoende kraft vara? Dvs vilken kvot ska man ha mellan dessa två typer? installerad effekt baskraft / installerad effekt väderberoende = X. Detta kan givetvis skilja sig från land till land. I sydligare länder kanske kvoten X kan vara = 1 eller t o m < 1, medan i ett land som Sverige kvoten X kanske behöver vara minst 3 eller t o m 4 för att säkerställa en säker (reliable) tillgång till hållbar klimatneutral energi.

Jag har varit på ett antal konferenser och på dessa pratar man om energilagring, batterier, smart energi etc och det är bra. Men man hoppar över steg 1, dvs hur man ska säkerställa tillgången på elektricitet och energi efter behov. Det är ju trots allt så att oavsett hur stor lagringskapacitet man kan skaffa sig så behöver det fyllas på, dvs laddas, med jämna mellanrum.
Man underskattar också behovet av elektricitet i framtiden när antalet elbilar har växt till sig betydligt i antal. Har sett beräkningar som visar för exemplet tre miljoner elbilar att det kommer att krävas ungefär två stora kärnkraftverk eller drygt 1200 vindkraftverk för att ladda elbilarna. Varje dygn. Sen ska allt annat i samhället; belysning, fabriker, industri, uppvärmning, sjukhus, skolor, hemelektronik, IoT-prylar, mobiler, serverhallar, datorer etc försörjas med elektricitet i samma omfattning som idag, dvs fungera som vanligt.
Elbehovet kommer att öka även om vi energieffektiviserar. Vad gäller bostäder så finns de gamla kvar och de är inte så energieffektiva precis. Vi behöver se till helheten, göra en samfunktionsanalys för även en mix av olika klimatneutrala energisystem så att man försäkrar sig om att det kommer att fungera vid olika extremfall. Vi behöver ställa upp och identifiera ett antal olika scenarios och sen räkna på dem.
Tankesättet är inte olikt den metodik man använder för att få ett kraftverk att fungera eller den metodik man använder för att göra en säkerhetsanalys för ett kärnkraftverk. Med fördel kan man göra både probabilistiska och deterministiska tillgänglighetsanalyser. Ju mer sannolikt ett fall är desto hårdare krav behöver ställas för att klara av just det fallet i den framtida energimixen och det är det som kommer att vara grunden till hur energisystemet ska dimensioneras optimalt.
Torsten Dilot
Competence Area Manager Energy, Berotec
http://www.dilotconsulting.com
http://www.berotec.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s