Är det inte dags att skrota nuvarande planer för slutförvaret?

Varför inte skrota slutförvaret av kärnbränsle som endast använts en gång och istället använda redan intecknade kostnader, en bra bit över 100 miljarder kr,  för slutförvaret istället till att utveckla Generation IV (Gen IV) kärnkraften och återanvända kärnbränslet om och om igen i flera tusen år utan att behöva bryta nytt uran? Kärnavfallet är en förnyelsebar och klimaneutral energikälla sett ur ett tidsperspektiv på några tusen år! Det slutliga avfallet kommer dessutom bara uppta bråkdelen av den volym som existerande kärnbränsleavfall idag rymmer. Vi gör framtida och efterkommande generationer människor en stor tjänst genom att återanvända kärnbränslet tills det är helt utbränt. Vi gör miljön en stor tjänst då det slutliga avfallet från en Gen IV reaktor endast upptar en bråkdel av volymen för dagens existerande kärnavfall. Blir betydligt mera lätthanterligt och kräver för inkapslingen endast en bråkdel av t ex koppar jämfört med idag. Med andra ord vi slipper att slösa med våra koppartillgångar också! Vad kärnkraften betyder för det framtida klimatet vet vi. Man pratar idag om att så kallade tipping points, dvs tröskeleffekter, redan kan ha passerats vad gäller klimatförändringarna. Detta kan innebära att klimatförändringarna accelererar i styrka och är det största hotet mot mänsklighetens tillvaro här på planeten Jorden.

Från berotec.se

Ny-Teknik780

I dagens (11 januari 2017) skriver Berotecs Torsten Dilot och Ulf Kruse, tillsammans med Lead Colds ledare, om potentialen i nya generationens kärnkraft. De undrar samtidigt varför svenska politiker inte engagerar sig i frågan.

Den väderberoende mixen av förnybar elproduktion kommer inte att lösa Sveriges behov av el i ljuset av utvecklingen mot en alltmer eldriven infrastruktur. Ska den nya infrastrukturen lyckas bidra positivt ur klimat- och miljösynpunkt, behöver elen till en större del komma från klimatneutral baskraft kompletterad med en mindre del klimatneutral väderberoende kraft. Gen IV kärnkraft är en hållbar och förnyelsebar energikälla och baskraft för elektricitet och uppvärmning i ett tidsperspektiv av några tusen år.

Läs hela artikeln här

Är du engagerad i energifrågan?
Välkommen på seminariet ”Framtidens energi – hur skapar vi ett energilandskap som är hållbart, tillgängligt och balanserat”, i Västerås den 16 februari.
All info hittar du här! 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s