I SvD: Svensk teknik ger ny kärnkraft med miljövinster, Berotecares arbete viktig pusselbit för uppmärksammad investering

Från berotec.se

I dagens (3 nov. 2016) SvD Debatt kan man läsa om miljövinster och stabil energiförsörjning genom fjärde generationens kärnkraft men även om Berotecs genomgående arbete med analys av tekniken. Det finns en stor problematik med den här typen av energi, nämligen att relativt få i Sverige känner till fördelarna.

En typ av fjärde generationens kärnkraft är blykylda reaktorer, vilka använder sig utav en väl beprövad teknik och har tidigare använts bland annat i atomubåtar. Livslängden på den här typen av reaktorer har bara varit några år på grund av materialproblem. Detta problem har nu KTH-avknoppade företaget Leadcold löst genom utvecklandet av sin blykylda reaktor SEALER.

Under hösten/vintern 2015 gjorde Berotecarna Torsten ”Totte” Dilot och Larisa Khirnaia, på uppdrag av KIC InnoEnergy, en utvärdering av fjärde generationens kärnkraft i allmänhet och SEALER reaktorn i synnerhet. Utvärderingen visade tydligt både att Leadcold hade en lösning på materialfrågan och att denna typ av kärnkraft har en stor potential ur både energi- och miljösynpunkt. Ur energisynpunkt nyttjar en generation 4-reaktor kärn­bränslet närmare 100 gånger mer effektivt än dagens kärnkraftsreaktorer. Miljövinsterna är många, bl a behöver det slutliga kärnbränsleavfallet endast slutförvaras mellan 500 och 1000 år, vilket ska jämföras med 100 000 år för dagens ej återanvända kärnbränsleavfall. Kostnaderna som skulle bli följden av ett slutförvar av befintligt avfall i 100 000 år kan istället, i och med att fjärde generationens kärnkraft tas i bruk, användas för att transmutera befintligt kärnbränsleavfall och därmed återanvända bränslet om och om igen tills det är helt utbränt. Volymen av det slutliga kärnbränsleavfallet blir också en bråkdel av dagens befintliga avfall. Kärnbränsleavfallet är i ett tidsperspektiv av några tusen år att betrakta som en förnybar energikälla då det nyttjas om och om igen i en generation 4 reaktor.

”Vi utvärderade SEALER reaktorn ur fyra perspektiv; marknad, teknologi, team/organisation och finanser. Vi gjorde en SWOT-analys och utvärderingen mynnade i en rekommendation där vi också gav tips för ett möjligt fortsatt arbete. När jag gratulerade LeadCold till investeringen på 150 miljoner från indiska Essel Group fick jag följande svar tillbaka: Tack själv! Berotecs utvärdering åt KIC har varit en mycket viktig pusselbit i Leadcolds framgång!”

berättar Totte Dilot.

Läs hela artikeln på SvD

The LeadCold Revolution

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s