Fokus för energiomställningen i Sverige borde vara en fossilfri fordonsflotta

Fossilfri fordonsflotta är det vi i Sverige ska satsa på! Det borde politiker i Sverige tänkt på för flera år sedan. Vårt energisystem hade då både storlek och kapacitet och var bra balanserat mellan baskraft (vattenkraft, kärnkraft) och väderberoende (sol och vind). Sveriges produktion av elektricitet och värme har dessutom de senaste 30 åren varit så gott som fossilfri och klimatneutral. Har setts som ett föredöme ute i den stora världen. Vi hade dessutom haft egen klimatneutral och fossilfri el inom Sverige att ladda kommande miljoner elbilar. Istället infördes elcertifikatsystemet vilket medförde att vindkraften byggdes ut väldigt kraftigt, samtidigt som energieffektiviseringen pågick i snabbare takt än förr. I ett framtida Sverige är det inte säkert att man får laddat sin elbil exakt när man vill ladda den pga att vindkraften och solkraften inte ger en säker tillgång till el och att baskraften i form av kvarvarande kärnkraftverk och vattenkraftverk behövs för el och värme till andra högprioriterade ändamål (sjukhus, skolor, produktion, ålderdomshem etc). Alltså, vid en framtida möjlig effektbrist kan man tänka sig att distributionen av el och värme regleras enligt en strikt ordning och prioritering (i ett smart elsystem). Tre miljoner elbilar uppskattas varje dag kräva ungefär 1200 vindkraftverk (3 MWe styck) eller ca 2 normalstora (ca 1200 MWe styck) för sin laddning. Sen har resten av samhället samma behov av el och uppvärmning som idag. En framtida energi- och effektbrist kan alltså bli följden och är ett hot mot en stabil el- och värmeförsörjning utan avbrott. (Kärnkraft och vattenkraft har nyttjandegrad 90-100 %, vindkraft har en nyttjandegrad på ca 30 %.)

Jag rekommenderar alla att läsa denna artikel om Tesla Model X på Dagens Nyheter:

http://www.dn.se/ekonomi/tesla-model-x-kor-ifran-alla-sina-konkurrenter/

Torsten Dilot
Founder Dilot Consulting AB
Competence Area Manager Energy at Berotec AB
Senior Specialist Nuclear Safety Analysis and Engineering
MSc Engineering Physics
www.dilotconsulting.com
www.berotec.se